วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระเอกศักดิ์: วิปัสสนา แปลว่าตามศัพท์ว่า การเห็นชัดเจน หรือ การเ...

พระเอกศักดิ์: วิปัสสนา แปลว่าตามศัพท์ว่า การเห็นชัดเจน หรือ การเ...: วิปัสสนา  แปลว่าตามศัพท์ว่า  การเห็นชัดเจน  หรือ  การเห็นแจ้ง วิปัสสนา  แปลว่าตามใจความว่า การคิดอย่างชาญฉลาด มีปัญญา เกี่ยวกับสังขารธรรม...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น